top of page
Roof Garden

FRA SKITSE TIL INDFLYTNING

Processen

1. Startpakke

Overvejer du en tilbygning, anneks eller ny førstesal? 

Få et realismetjek, idéer og overblik via vores Startpakke.

Vi udfører nogle undersøgelser på kontoret, finder og læser lokalplan, henter eksisterende tegninger online m.v. Derefter mødes vi til et arbejdsmøde.

Du får:

… et arbejdsmøde hos dig, hvor vi drøfter følgende:

 • Idéer og mulige løsninger

 • Lovgivning

 • Byggetekniske udfordringer

 • Økonomi

 • Proces

Efter mødet sender vi dig en overskuelig opsamling, samt udfærdiger 3D-illustrationer på baggrund af mødeskitserne, så du bedre kan vurdere løsningen.

Pris for dette oplyses i den mail du får efter Startpakken. Typisk 0-10.000 kr. inkl. moms.

2. Byggetilladelse

Få alle nødvendige tegninger til ansøgning om byggetilladelse.

Løsningen forfines og tegnes mere præcist op. Tegninger forsynes med mål og nødvendige informationer, herunder beregning af bebyggelsesprocent, så kommunen nemt kan sagsbehandle din ansøgning.

Dine fordele:

 • Så hurtig og billig sagsbehandling som muligt ved myndighederne.

 • Et projekt der overholder gældende love og regler.

 • Tegninger der kan genbruges og detaljeres når der skal tegnes arbejdstegninger.

Du modtager:

5-7 A3 PDF-filer med myndighedstegningerne: Planer, snit og facader, samt situationsplan, samt beregning af arealer og bebyggelsesprocent. Klar til at uploade ansøgningen til kommunen via Bygogmiljø.dk. Ønskes det at a'negs skal stå for ansøgningen, er dette også en mulighed.

Pris:

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af arbejdsmødet i Startpakken.

3. Arbejdstegninger

Få afklaret materialer og konstruktioner så du kan indhente præcise priser fra håndværkere.

Projektet tegnes endnu mere detaljeret op, og der udvikles og findes byggetekniske løsninger til alle synlige og skjulte konstruktioner og materialer. Tegninger og beskrivelser kan bruges til at få præcise priser fra håndværkere, og til at få bygget projektet efter.

Dine fordele:

 • Vi “bygger” projektet på papiret (konstruktioner, materialer, geometri), før det skal bygges i virkeligheden.

 • Du får et samlet projektmateriale der beskriver projektets omfang, kvalitet og udførelse.

 • Du kan indhente præcise håndværkerpriser, indgå en sikker byggeaftale og få udført opgaven trygt.

 • Når byggeriet er færdigt kan du indsende arbejdstegningerne til kommunen som dokumentation for byggeriets lovlighed.

 • Du har dokumentation for det byggede, fx hvis der efter ibrugtagning opstår skader/mangler der skal klages over.

Under arbejdet med arbejdstegningerne inddrager vi alle gode erfaringer, regler og anvisninger fra relevante kilder, og vi samarbejder med eksterne ingeniører og andre specialister. Det konkrete resultat er en række tegninger og beskrivelser. Fasen her kaldes også for “hovedprojektet”.

Du modtager:

Tegninger: Situationsplan, etageplaner, facadetegninger, snittegninger og detailtegninger. Præcist optegnet og målsat. Afleveres som PDF-filer i A3/A4 format.

Herudover indeholder fasen følgende:

 • Løbende dialog mellem os og jer, i forhold til spørgsmål om fx endeligt materialevalg.

 • Koordinering af indsatsen med ingeniør, samt indarbejdelse af ingeniør input i det samlede materiale.

Pris:

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af arbejdsmødet i Startpakken.

4. Håndværkertilbud

Find de rette håndværkere og indgå en sikker byggeaftale. 

Firmaer udvælges til en budrunde og arbejdstegningerne sendes til dem.

De indkomne håndværkertilbud gennemgås og der udformes en entreprisekontrakt mellem dig og den udvalgte hovedentreprenør. Så er du klar til at bygge.

Dine fordele:

 • Du finder de rette håndværkere til den rette pris.

 • Du får vejledning om rimeligt prisniveau og tilbuddenes eventuelle forbehold.

Du modtager:

Vores erfaringer med specifikke hovedentreprenører. Tilbud fra håndværkere. Byggeaftale, dvs. hovedentreprisekontrakt mellem dig og det håndværksfirma du vælger.

Pris:

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af arbejdsmødet i Startpakken.

Processen: About
bottom of page